Shanah Tovah Dudes!! ๐ŸŽ๐Ÿฏ๐Ÿ [Literary Lists]

That means ‘Happy New Year’ in Hebrew…. BECAUSE IT’S THE JEWISH NEW YEAR!!! Also known asย Rosh Hashanah.

I’m in the midst of my intensive second week of my Publishing MA here at UCL in London, but I thought I’d compile a ‘listicle’ of some Jewish themed or centric books in honour of the new year.

tumblr_l6p0z6mIP71qb6ivx
[img src: unknown]

๐Ÿ”ฏย THE GOLEM AND THE JINNIย ๐Ÿ”ฏ

I’ll just get the predictably me one out of the way first; I LOVE THIS BOOK A LOT.ย It’s about a Golem called Chava who comes to New York at the turn of the last century with a man who paid to have her made as his wife before leaving home and ends up dying on the way there.

So Chavaย ends up in New York all alone trying to hide her ways from the Jewish community. She also ends up befriends a Djinn. It’s really lovely and magical and addicting and you need to read it right now because I say so.

 

๐Ÿ”ฏย WILL EISNER’S NEW YORK: LIFE IN THE BIG CITYย ๐Ÿ”ฏ

Honestly, how can I make a list about Jewish books and NOT include an Eisner??? This man is one of THE most important figures in the comic book and graphic novel industry.

And his stories are more than just that, they are like these amazingly detailed and immersive autobiographical reports of a very different life for New York Jews. Pretty much all his New York stories are like this and are all AMAZING.

 

 

๐Ÿ”ฏย STARGLASSย ๐Ÿ”ฏ

SECULAR JEWS IN SPACE!!! THAT’S BASICALLY IT!! Ok no it’s not, but I read this last year and LOVED IT. Terra, lives on a ship that left earth 500 years ago in search of a new hospitable planet. Things start going south when she accidentally becomes witness to a murder and has to make difficult choices, especially since the ship is just months away from landing. The culture on board the ship, called Asherah,ย is like a diluted Ashkenaz Jewish one. IT’S REALLY COOL. Anyway, this is deffoย one that belongs on this list because there really SHOULD be more like it.

READ MY REVIEW HERE

 

๐Ÿ”ฏย THE MARRIAGE OF OPPOSITESย ๐Ÿ”ฏ

I haven’t read this yet, but I’ve wanted to for a while, and ifย The Museum of Extraordinary Thingsย is any indication, it’s gonna be GREAT. This is the FICTIONAL story of the mother of Camille Pissaro, the father of the Impressionism art movement. His mother, Rachel, the protagonist of this book, lives on the island of St Thomas where her family and other Jews fled to during the Inquisition. It’s a sort of typical 1800s story of a young girl who seizes the moment to seek her own future and how that affects her family. But she’s Jewish!!! And she lives in the Caribbean!! Like my mum did!!! And eventually travels across the globe!! LIKE MY MUM!!!!

 

๐Ÿ”ฏย BREATH OF BONES: A TALE OF THE GOLEMย ๐Ÿ”ฏ

I haven’t read this either, but if you know me well enough you know I am a slut for Golem stories. YOU HEARD IT RIGHT HERE FOLKS.

This is a 3 part comic set in WWII in which an allied plane crashes in a Jewish village, that sparks Nazi’s to come by and investigate. The villagers hide the survivor and use river mud and clay to create a Golem to protect them and the pilot as well.

Also it’s from Dark Horse which is one of my FAVOURITE comic publishers.

 

 

 

 

Advertisements

โ€œEven now I'm not really sure which parts of myself are real and which parts are things I've gotten from books.โ€ - [Beatrice Sparks] Go Ask Alice ๐Ÿƒโ˜•

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.